Hettegensere i styrerom

Publisert i Dagens Næringsliv 22 April 2013

Silvija Seres (Grunder og styremedlem) og Morten Huse (Professor BI)

Forventninger til toppledererfaring hindrer tilgang til tilstrekkelig ny styrekompetanse som kan utfordre etablerte strategier og skape større endringsvilje. Dynamikken kan endres ved at erfaringene til ”de som har sett filmen før” kompletteres og balanseres med noen av ”de som lager den nye filmen”.

Read more

Mangfoldig mangfold

Kronikk publisert i Dagens Næringsliv 19. April 2012

Widar Salbuvik, investor og styreleder
Silvija Seres, strategisk rådgiver og styremedlem

Bedriftene må tørre å rekruttere bredere til styrer og ledelse enn det de har gjort så langt. Markeder i stadig raskere endring krever flere typer kompetanse som komplementerer den tradisjonelle toppledererfaring.

Read more

Risikovillig kapital a la Singapore

Kronikk publisert i Aftenposten 1. Mars 2013

Silvija Seres og William Klippgen (internasjonale grundere)

Næringsministeren etterlyser ideer for en bredere innvestering i nyskapning og vekst. Norske bedrifter i tidlig vekstfase utenfor olje og gassnæringen opplever en svært tørr vinter. Vi tror at Norge kunne hente noen gode ideer fra den varme og åpne Singapore.

Read more

Contact us!

Email

hello@technorocks.com

Get Connected

You can find us at