Mangfoldig mangfold

Kronikk publisert i Dagens Næringsliv 19. April 2012

Widar Salbuvik, investor og styreleder
Silvija Seres, strategisk rådgiver og styremedlem

Bedriftene må tørre å rekruttere bredere til styrer og ledelse enn det de har gjort så langt. Markeder i stadig raskere endring krever flere typer kompetanse som komplementerer den tradisjonelle toppledererfaring.

Vi er i en årstid da valgkomiteene skal innstille på valg av nye styremedlemmer. I utlandet er kjønnskvoteringen i bedriftsstyrer et aktuelt tema, mens her hjemme er engasjementet i kjølvannet etter kvoteringsloven i ASA-styrene borte. Det er bare svake stemmer som oppfordrer bedriftene til å tenke på et annet og enda bredere mangfold, og bruke hele samfunnets talentbase på tvers av etnisitet og internasjonal erfaring. Valgkomiteene nøler og føler at de har fått strukket samfunnsansvaret langt nok etter å ha faset inn førti prosent av hvert kjønn i styrene. De bør ikke nøle. Vi har presserende behov for mer nytenking i styrerekrutteringen.

Da kvoteringsloven for ASA styrer ble vedtatt for syv år siden, var et av motargumentene mangel på «riktige» kandidater blant kvinner i Norge. Riktige kandidater, fra en tradisjonell valgkomites ståsted, betyr som regel «personer med lang erfaring som toppledere innen samme bransje». Fra et slikt ståsted var mange bekymret for at kvoteringsloven skulle skade bedriftenes langsiktige konkurransekraft, gitt altfor få kvinnelige toppledere i Norge.

Etter at situasjonen i styrerommene igjen har stabilisert seg, er det oppløftende å se resultatet av kjønnskvoteringen. Fordi man har vært nødt til å se etter dyktige kandidater utenom de vanlige leder-kretsene, har valgkomiteene kompensert med en annen type erfaring og bakgrunn hos de nyvalgte kvinnelige kandidatene. I gjennomsnitt er kvinnene som ble hentet inn yngre, bedre utdannet og mer faglig spesialiserte enn sine mannlige kollegaer. Mange har vært gründere, teknologer og har jobbet internasjonalt. Søken etter synlig mangfold knyttet til kjønn har dermed ført med seg et effektivt og innovativt usynlig mangfold i styrene.

Vi tror at økt fokus på flere andre typer synlig mangfold, slik som alder og etnisitet, vil ha samme strategisk effekt på styrer og lederteam. Fordi man blir nødt til å lete etter dyktige kandidater i ukonvensjonelle miljøer, vil man finne dyktige personer som bidrar positivt med en ny type kompetanse, nytenkning og ikke minst mot til å utfordre eksisterende strukturer og vedtatte sannheter.

En slik åpenhet, nytenkning og tilpasningsevne er viktigere i dag enn noen gang før. De fleste markeder er i rask endring, drevet av teknologi. Digitalisering, globalisering og talentpolarisering er tre nye krefter som driver industrirevolusjon vi skimter foran oss. De bedriftene som klarer å flette sammen relevant idémangfold med de beste elementene fra teknologi og økonomi, vil klare å vokse fortere enn sine konkurrenter, og dermed overleve.

Mennesker med disse erfaringer kan komme fra mange områder, fra HR og juss til teknologi, strategi, og akademia. Disse er oftere gründere enn ledere fra store selskaper. De er like gjerne kvinner som menn, og flerkulturelle som etnisk norske. For eksempel er nordmenn med relevant utdannelse eller arbeidserfaring fra utlandet er en altfor lite utnyttet ressurs med stort strategisk potensial for norske bedrifter. Derfor er det avgjørende å våge å rekruttere utenom de vanlige topplederprofilene og sette sammen lederteam og styrer som tør og kan utfordre eksisterende strukturer. Dersom bedriftene ikke gjør dette selv, vil markedet og konkurrentene gjøre det på en mindre konstruktiv måte.

Fremtidens vinnere vil klare å skape balanse i sine lederteam og styrer, balanse mellom erfaring og nytenkning, kløkt og utfordring, spesialister og generalister. For ambisiøse bedrifter i bransjer i rask endring er tiden over for å tenke gammeldags og tradisjonelt, også i styresammenheng.

Tagged: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact us!

Email

hello@technorocks.com

Get Connected

You can find us at