Risikovillig kapital a la Singapore

Kronikk publisert i Aftenposten 1. Mars 2013

Silvija Seres og William Klippgen (internasjonale grundere)

Næringsministeren etterlyser ideer for en bredere innvestering i nyskapning og vekst. Norske bedrifter i tidlig vekstfase utenfor olje og gassnæringen opplever en svært tørr vinter. Vi tror at Norge kunne hente noen gode ideer fra den varme og åpne Singapore.

Read more

Innovation through Diversity

Publisert i Alarga’s Årsrapport 20 Juni 2012

Silvija Seres (Member Alarga Advisory Council)

Innovation and diversity go hand in hand. Most companies would like to have both, yet only relatively few companies achieve the full potential of these two forces.

Read more

Contact us!

Email

hello@technorocks.com

Get Connected

You can find us at